Przedsięwzięcia edukacyjne -

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Lp

Tytuł przedsięwzięcia

Nazwa i adres szkoły

Etap edukacyjny

Termin realizacji

Opis przedsięwzięcia

 

1

Akademia z okazji 11 listopada.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VI.

13.11.2017           

Przedstawienie przygotowane przez uczniów z okazji rocznicy odzyskania niepodległości.

Śpiewanie hymnu państwowego i pieśni patriotycznych.

2

Konkurs recytatorski

Odzyskanie przez Polskę niepodległości

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. IV - VII.

28.03.2018

Recytacja wierszy        o tematyce patriotycznej. Nagrodzenie uczestników konkursu.

3

Wycieczka do Krakowa.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - IV.

Kwiecień 2018

Zwiedzanie Krakowa, Starówki i najważniejszych zabytków i pomników w mieście.

4

Przedstawienie z okazji Święta 3 Maja. Śpiewanie hymnu państwowego i pieśni patriotycznych.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

27.04.2018

Udział uczniów w akademii z okazji Święta 3 Maja. Znajomość hymnu państwowego i pieśni patriotycznych.

5

Przemarsz ulicami Czekanowa z transparentami, balonami, plakatami z okazji Święta  3 Maja.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

27.04.2018

Spacer ulicami Czekanowa - przypomnienie mieszkańcom o święcie narodowym.

6

Oglądanie filmów o tematyce związanej z okupacją i wyzwoleniem naszego kraju.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

27.04.2018

Prelekcja filmów historycznych.

7

Obchody Święta Flagi.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26.

Kl. I - VII.

27.04.2018

Konkurs plastyczny na flagę, kotylion, godło Polski. Wystawka prac.

8

Plakaty o tematyce patriotycznej.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

26.04.2018

Wykonanie plakatów na godzinach wychowawczych. Wystawa prac.

9

Prezentacje multimedialne

Nasi patrioci”.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. IV - VII.

27.04.2018

Przedstawienie portretów Polaków zasłużonych dla kraju.

10

Wystawa o “Solidarności”.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

26.04.2018

Zebranie i wystawienie eksponatów z okresu działalności “Solidarności” otrzymanych od uczestnika tamtych wydarzeń oraz zgromadzonych przez uczniów naszej szkoły.

11

Wykonanie prac pisemnych związanych z tematyką patriotyczną.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. IV - VII.

Kwiecień 2018

Pisanie przez uczniów prac związanych z tematyką patriotyczną na lekcjach języka polskiego.

12

Wycieczka na Grób Nieznanego Żołnierza i do jednostki wojskowej w Tarnowskich Górach.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. IV - VII.

Maj 2018

Zapalenie zniczy na grobach, oddanie hołdu bohaterom, którzy poświęcili życie w obronie naszego kraju.

Omówienie symboliki pomników.

Zwiedzanie jednostki wojskowej. Przybliżenie postaci żołnierza polskiego - wygląd munduru, stopnie wojskowe, znaczenie i rola wojska polskiego na przestrzeni dziejów naszego narodu.

13

Wycieczka do muzeum.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

Kwiecień, maj 2018

Zwiedzanie wystawy dotyczącej dziejów naszej ojczyzny.

14

Gminne dyktando Dzieje mojej ojczyzny”.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. IV - VII

Maj 2018

Udział w dyktandzie uczniów klas IV – VI. Wyłonienie laureatów wydarzenia ortograficznego.

15

Wycieczka do Warszawy.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. V - VII.

Czerwiec 2018

Zwiedzanie stolicy Polski, w tym: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, Muzeum Polin, Łazienki, Wilanów.

16

Zwiedzanie ważnych miejsc historycznych dla regionu.

Moja mała ojczyzna.

SP Czekanów,

ul. Szkolna 26

Kl. I - VII.

Czerwiec 2018

Spacer po okolicy, zwiedzanie takich miejsc jak: kapliczka pod wezwaniem Św. Floriana, kamień poświęcony pamięci ministrantów, którzy zginęli od niewypału po II wojnie światowej, stary młyn, krzyż na polach itp.

 

                              Działania zostały zrealizowane zgodnie z planem.