PROGRAMY
               



                                    


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, informuje, że od stycznia br.  na terenie województwa śląskiego rozpoczynają się działania edukacyjne,  
w zakresie profilaktyki wad postawy  pt. : „Lekki Tornister”. Działania mają na celu: podniesienie poziomu wiedzy, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki
chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych plecaków i tornistrów uczniów, konsekwentne zmieszanie przeciążenia noszonych 
przez dzieci bagaży, dbanie o właściwą postawę ciała.
W związku z powyższym, w załączeniu przekazuje materiały edukacyjne w wersji elektronicznej, celem rozpropagowania ( umieszczenie na stronie internetowej)
 
w Państwa Placówce.
Nadmienię, że problem przeciążenia plecaków noszonych przez uczniów,  szczególnie tych najmłodszych oraz zmniejszenie  skali problemu w przyszłości,  
narzuca potrzebę edukacji i działań zaradczych.    
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Bytomiu

 

 

Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach
zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego.
Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat)
oraz materiały audiowizualne,
pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr.
 Więcej informacji w filmie dostępnym na stronie internetowej.

Warsztaty: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? Ich celem jest poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego,
a tym samym narzędzi umieszczonych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Jak również przyjrzenie się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna
w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, animatorów, czy instruktorów teatralnych.

Program spotkania:

1. Prezentacja portalu Teatroteka Szkolna (30 min)
2. Warsztaty narzędziowe: Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole? (2 h 30 min)

www.teatrotekaszkolna.pl





                                                                                                   PROGRAM BEZPIECZNA +
 
                  
 Nasza szkoła przystąpiła do realizacji rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły
 w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”. 
Nasze działania w ramach  tego programu:




Ewakuację nadzorowali strażacy z Tarnowskich Gór oraz z OSP Czekanów. 
Akcja przebiegła bardzo sprawnie i wszyscy uczniowie zgromadzili się na boisku szkolnym wraz z opiekunami.
Tam Dyrektor szkoły odebrała meldunki od nauczycieli o stanie klas.
Strażacy  z OSP Czekanów pokazali uczniom w jaki sposób przeprowadza się pierwszą pomoc przedmedyczną.
Przypomnieli najważniejsze telefony alarmowe oraz zaprezentowali w jaki sposób pomaga się osobie nieprzytomnej.
Strażacy omówili zasady bezpieczeństwa i pokazali  uczniom przenośny defibrylator. Pokaz bardzo się wszystkim podobał  i na koniec
strażacy
zostali nagrodzeni brawami.
Po pokazie, uczniowie przeszli do sali gimnastycznej gdzie czekał ich pokaz prezentacji multimedialnych:
„Pierwsza pomoc”
i „Znaki ewakuacyjne”. Prezentacje wykonali nasi uczniowie.
Ponadto został rozstrzygnięty konkurs polonistyczno - plastyczny: „Nasza działalność ekologiczna”.
Laureaci zostali nagrodzeni dyplomami oraz pięknymi książkami.
  
Laureaci:
 I miejsce :  Adam Opała i Piotr Opała
 II miejsce : Małgorzata Twardzik i Julia Bacia
 III miejsce:  Alan Janicki.

Strażacy przeprowadzili również inspekcję szkoły i sprawdzali w jaki sposób nasza szkoła jest przygotowana do ewakuacji.

                     

11 października w ramach programu Bezpieczna+  w naszej szkole zorganizowany został  „Szkolny Dzień Promocji Zdrowia”,
który miał na celu
zapoznanie się z racjonalnym żywieniem i jego znaczeniem dla organizmu człowieka.
Uczniowie wraz z przybyłymi licznie rodzicami przygotowywali zdrowe śniadanie.
Następnie uczniowie klas I-III obejrzeli przygotowane prezentacje multimedialne: ”Wiem co jem” oraz „Warzywa i Owoce”.
Dla uczniów  klas starszych odbyła się projekcja filmu o chorobach – bulimii i anoreksji.
Na boisku szkolnych przeprowadzony został pokaz trenerskich umiejętności sportowych ULKS Florian oraz mecze piłkarskie
pod hasłem „Sportowiec to nie nałogowiec”.
Udział w zawodach piłkarskich wzięli także uczniowie z Kamieńca, Zbrosławic
oraz
Ziemięcic. Zwyciężyli  uczniowie ze Zbrosławic.
Odbyły się także warsztaty na temat „Zapobieganie nałogom” dla nauczycieli i uczniów klas V-VII,
które prowadziła przedstawicielka
Poradni Uzależnień Falochron z Tarnowskich Gór.

                                         


                                                         

8 grudnia 2017 roku n-le informatyki p. Joanna Lipa oraz p. Beata Kaczmarczyk zorganizowały w Szkole Podstawowej w Czekanowie Dzień Bezpiecznego Internetu
oraz Szkolny Konkurs Informatyczny.  Hasłem tegorocznego DBI było „Stop cyberprzemocy”.  Cała impreza miała miejsce w sali gimnastycznej, a widzami byli uczniowie,
nauczyciele oraz przybyli rodzice. Klasa trzecia przygotowała przedstawienie „Bezpieczny komputer, bezpieczny Internet”, którego głównym celem było pokazanie
uzależnienia od komputera i Internetu, natomiast kl.VI przestrzegała uczniów przed hejtowaniem i cyberprzemocą.  
Wszystkie istotne informacje dotyczące zapobiegania cyberprzemocy podsumowano  w prezentacji multimedialnej przygotowanej  przez uczennicę
klasy VI Agatę Woźnica.
Na zakończenie  odbył się Szkolny Konkurs Informatyczny, uczestnikami, którego byli laureaci klasowych konkursów informatycznych
przeprowadzonych tydzień wcześniej.

Do konkursu ogólnoszkolnego zakwalifikowało się 15 uczniów z klas III – VII. Uczniowie rozwiązywali zadania w grupach.
Zwycięzcami Szkolnego Konkursu Informatycznego został zespół w składzie:
Zofia Kociuba kl. III, Piotr Opała kl. IV, Maksymilian Goleń kl. V, Martyna Wietrzycka kl. VI, Szymon Jałowiecki kl. VII.

Całą społeczność szkolną zaproszono do obejrzenia wystawy plakatów promujących „Bezpieczne korzystanie z Sieci”. 
lakaty projektowały dzieci z klas I – VII. Najciekawsze z nich zaprezentowano na korytarzach szkolnych i w sali gimnastycznej.
   W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu zakupiono i zainstalowano w szkolnej pracowni komputerowej nowoczesny program o nazwie
„Strażnik ucznia”, który ma na celu blokowanie dostępu do niewłaściwych stron.


                      

                                                                                         

 


                                          
   
       PROGRAM TRZYMAJ FORMĘ  
  Kontynuujemy udział w programie TRZYMAJ FORMĘ propagującym zdrowy styl życia tj. 
zbilansowane  
  odżywianie połączone z regularną aktywnością  fizyczną.
Nauczyciele pomagają uczniom w rozwijaniu zainteresowań
  sportem
i kształtują  prozdrowotne nawyki. W ramach akcji odbyło się wiele działań związanych z następującą tematyką:
   Więcej informacji


"Program dla szkół"

 Nasza szkoła bierze udział w  "Programie dla szkół"  promującym wśród dzieci zdrową dietę bogatą w owoce, warzywa i mleko poprzez finansowanie:

- dostaw owoców i warzyw oraz mleka,

- wspierających działań edukacyjnych,

- określonych kosztów związanych m.in. z promocją, monitoringiem i oceną.


                              



BEZPIECZNA  SZKOŁA
     
     
                             
 
                            
                   Projekt eksperci programowania 
          Celem projektu jest podniesienie umiejętności programowania wśród uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej 
           oraz zwiększenie  potencjału techniczno - dydaktycznego szkół. Dzieci poprzez zabawę będą uczyć się podstaw
            programowania z użyciem programów Scratch, Scratch Jr. Zajęcia z użyciem maty edukacyjnej i klocków
            LEGO WeDo 2 pozwolą w formie zabawy  rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne,
                                   zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia algorytmicznego.