AKCJA "BEZPIECZNE WAKACJE 2019"
Mając na względzie zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w okresie letnich wakacji, nasza placówka stosuje się do zaleceń akcji BEZPIECZNE WAKACJE 2019. Intencją zaleceń jest zintegrowanie działań, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w naszym województwie. Szczególnego znaczenia nabiera wysiłek zmierzający do zapewnienia właściwej reakcji na występujące zagrożenia oraz koordynacji podejmowanych działań. Nasza szkoła jest zaangażowana w dążeniu do stworzenia bezpiecznych warunków wypoczynku naszych uczniów.
W naszym województwie istnieje służba dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, której pracownicy będą podejmować interwencje w przypadkach uzyskania informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych. Na niższych szczeblach działają powiatowe centra zarządzania kryzysowego lub wyspecjalizowane służby oraz inspekcje. W czasie trwania akcji (od 19 czerwca do 2 września do godziny 8.00) funkcjonować będzie całodobowa interwencyjna infolinia telefoniczna o nr 32 20-77-077 obsługująca zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku letniego. Na stronie internetowej MEN, pod adresem: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na terenie województwa śląskiego.
Wszelkie pytania związane z akcją proszę kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ślaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pod tel. nr 32 20-77-774.

Życzymy naszym uczniom BEZPIECZNYCH WAKACJI.
Rozmiar: 1045 bajtów
Piknik Ekologiczny
Podziękowania
15 czerwca Szkoła Podstawowa w Czekanowie zorganizowała 13-sty Piknik Ekologiczny. Tegoroczne hasło przewodnie pikniku brzmiało: Ekologiczne oszczędzanie to nawyków pozytywnych kształtowanie.
W programie było wiele atrakcji:
prezentacja projektu edukacyjnego "Zanieczyszczenia gleby" - występy dzieci z poszczególnych klas;
warsztaty pszczelarsko - plastyczne;
konkurs ekologiczny "EKO - Oszczędzacz Czekanowa";
zabawy ruchowe dla dzieci - "dmuchany zamek" - atrakcja zorganizowana z funduszu Rady Sołeckiej Czekanowa;
stoiska gastronomiczne przygotowane przez rodziców;
kurtyna wodna dla uczestników przygotowana przez OSP w Czekanowie.
Piknik organizowany był wraz z Radą Sołecką Czekanowa i Fundacją ING dzieciom.


Serdeczne podziękowania dla Fundacji ING Dzieciom, Rady Sołeckiej, OSP w Czekanowie, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz wszystkich pozostałych osób, firm, które przyczyniły się do organizacji i wzbogacenia naszego pikniku
składa Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czekanowie oraz Rada Rodziców.
Rozmiar: 1045 bajtów
Konkursy Gminne w naszej szkole
Już po raz kolejny w czerwcu, w naszej szkole organizowane były dwa konkursy gminne dla uczniów klas I - III. Konkurs Recytatorski Baśni Andersena wygrał uczestnik Szkoły Podstawowej z Wieszowy natomiast laureatem I miejsca w Konkursie Mistrza Wiedzy został Adam Opała z naszej szkoły. Organizatorami i twórcami konkursów są panie Małgorzata Sobota, Renata Łozińska, Beata Kaczmarczyk, Magdalena Hetmańczyk oraz Filia Biblioteki Gminnej w Ziemięcicach.

Laureatom i uczestnikom konkursów gratulujemy i życzymy dużo sukcesów.
Rozmiar: 1045 bajtów
                             
ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, która odbędzie się dnia 27 maja o godzinie 16.30 w klasach I-III i o godzinie 17.15 w klasach IV-VIII.
Podczas spotkania omawiana będzie tematyka działań profilaktycznych związanych z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole zgodna z dokumentem: Bezpieczna szkoła. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Jednocześnie informujemy, że w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami utworzona będzie formuła tzw. anonimowej skrzynki na sygnały.
Rozmiar: 1045 bajtów

INFORMACJA

29 i 30 kwietnia 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rodziców).
Szkoła może zapewnić zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice pracują.
Proszę o zgłaszanie chęci skorzystania z opieki u wychowawców klas
do 26 kwietnia (piątek) do godz. 9.00.   
Dzień 2 maja 2019 r. jest dniem wolnym od pracy (szkoła będzie nieczynna).
Zostanie on odpracowany w sobotę 15 czerwca 2019 r.  podczas Pikniku Ekologicznego.


DYREKTOR SZKOŁY
Rozmiar: 1045 bajtów
UWAGA!
OD DNIA 24.04.2019 R. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ZGODNIE Z PLANEM LEKCYJNYM. OD JUTRA PROSZĘ O POSŁANIE DZIECI DO SZKOŁY.

DYREKTOR SZKOŁY
KATARZYNA KUCZORA
Rozmiar: 1045 bajtów                                                                                                  
OGŁOSZENIE

                     INFORMUJĘ,  ŻE OD  DNIA  09.04.2019r. 
W NASZEJ  PLACÓWCE
ODBYWAĆ BĘDĄ  SIĘ  TYLKO
                         ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

W GODZINACH   OD 6.30-16.00.

                              
                                                                                                     
                                                                                                    
DYREKTOR SZKOŁY


                                                                                       


            Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli  -  tutaj


                                                                                      
 KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

         W związku z Ogólnopolskim Strajkiem Nauczycieli, który rozpoczyna się z dniem 8 kwietnia 2019r. i będzie trwał do odwołania,
w naszej szkole nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze. Prosimy o wyrozumiałość dla naszych działań i zapewnienie
opieki
swoim dzieciom w tych dniach. O wszelkich zmianach dotyczących organizacji pracy szkoły, również o ewentualnym odwołaniu
strajku zostaną
Państwo poinformowani pisemnie przez dyrektora szkoły, na stronie www szkoły i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 

                                                                                                                                         
Dyrektor szkoły Katarzyna Kuczora         
                                                                     


                                   Rozmiar: 1045 bajtówWywiadówka
Kolejne już w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami odbędzie się 26 marca 2019 r. Dla klas I - III zebranie z wychowawcą rozpocznie się o godzinie 17.00 a dla klas IV - VII o godzinie 16.00. Wychowawca klasy VIII ustalił odrębny termin spotkania.

Zapraszamy.
Rozmiar: 1045 bajtów
UWAGA!
Spotkanie promocyjne
Szkoła Podstawowa w Czekanowie organizuje w czwartek 28 lutego o godz.16.30 Dzień Otwarty. Zaproszeni są rodzice oraz dzieci, które chciałyby uczyć się w naszej szkole. Uczestnicy spotkania będą mogli poznać warunki nauki i opieki, ofertę edukacyjną placówki, spotkają się z dyrekcją i nauczycielami. Dla dzieci i ich rodziców przygotowano "minizajęcia".

Zainteresowanych naszą ofertą serdecznie zapraszamy.
Rozmiar: 1045 bajtów
Zabawa noworoczna z animatorem dla klas I-IV odbędzie się 5 lutego w godzinach 16.00 - 18.30. Kostiumy karnawałowe mile widziane. Chętni rodzice dzieci z klas I-IV w tym dniu mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami.Rozmiar: 1045 bajtów
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czekanowie zaprasza na zebranie z rodzicami, które odbędzie się 3 stycznia 2019 roku o godzine 16.30 dla wszystkich klas. Proszę o zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w zakresie ocen z zachowania. Jest on dostępny na stronie www szkoły w zakładce Dokumenty - Statut. Podczas wywiadówki będą Państwo mogli wypowiedzieć się pisemnie w sprawie ewentualnych uwag i możliwości, racjonalnych zmian w tym systemie.


Rozmiar: 1045 bajtów

Uczniom i Rodzicom ...

Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
zdrowiem i pomyślnością.
Najwspanialszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku
życzy:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej
w Czekanowie


Rozmiar:


Rozmiar: 1045 bajtówPodziękowanieDyrekcja Szkoły Podstawowej w Czekanowie składa serdeczne podziękowania dla rodziców i uczniów za zaangażowanie w przygotowanie ozdób świątecznych oraz występu podczas "Jarmarkowa". Dziękujemy wszystkim, którzy wraz z dziećmi tworzyli dekoracje bożonarodzeniowe i pomagali przy organizacji kiermaszu w Zbrosławicach.

Rozmiar: 1045 bajtów


                                                                                                                               
OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czekanowie ogłasza dni wolne od zajęć lekcyjnych
na rok szkolny 2018/2019

02.11.2018 r.        - Dzień Zaduszny

29 i 30.04.2019 r. - w te dni zapewniona jest opieka świetlicowa dla chętnych rodzicówpracujących

02.05.2019 r.        - do odpracowania 15.06.2019 r. (sobota) Piknik Ekologiczny,

                                po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Zbrosławice.


Egzamin ósmoklasisty

15.04.2019 r. - j. polski

16.04.2019 r. - matematyka

17.04.2019 r. - j. nowożytny


  
Rozmiar: 1045 bajtów

W dalszym ciągu zbieramy przez cały rok szkolny 2018/2019 makulaturę, korki, baterie oraz ZSEE (zużyty sprzęt elektryczno-elektroniczny)


Rozmiar: 1045 bajtówUwagaSzanowni Państwo w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r. zmiany przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie, aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej szkoły proszone są o kontakt ze szkołą.
Wszystkie informacje i dokumenty związane z RODO będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Z poważaniem
Katarzyna Kuczora
Dyrektor Szkoły Podstawowej w CzekanowieRozmiar: 1045 bajtów


19 grudnia odwiedził nas Mateusz Guncel z programu MasterChef. Opowiadał o swojej pasji kulinarnej i marzeniach. Przedstawił przepisy na dania z jajek, omlet i tosty z jajkami w koszulkach. Zademonstrował jak wzorowo upiec jajko sadzone. Dzieci były zachwycone. Niejeden widział w nim swojego idola. Pani Dyrektor przedstawiła "naszego MasterChefa" Szymona Gorgonia, który w czasiePikniku Ekologicznegow czerwcu wygrał szkolny konkurs kulinarny. Zdjęcia z tego spotkania zamieszczono w galerii.

Rozmiar: 1045 bajtów


Przypominamy, że nasza placówka w I semestrze roku szkolnego 2017/2018 brała udział w programie rządowym BEZPIECZNA +, którego głównym celem była poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią. Wszelkie działania w tym kierunku opisane są w zakładce "Projekty, programy, akcje".Rozmiar: 1045 bajtów

  

26 października 2017 roku o godzinie 9.00 odbyło się w naszej szkole otwarcie "Zielonej Pracowni". Pracownię dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w trzeciej edycji konkursu. W uroczystości uczestniczyli pan Andrzej Pilot Prezes WFOŚIGW w Katowicach oraz przedstawiciele Gminy Zbrosławice na czele z Wójtem panem Wiesławem Olszewskim.
Uczniom korzystającym z Pracowni życzymy wielu sukcesów i radości z nauki.

Rozmiar: 1045 bajtów

                                                                             
                                                                      

EkoAktywni 2017                         Kolejny już raz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach nagrodził organizacje,
które przejawiają największą aktywność w zakresie działań na rzecz edukacji ekologicznej. Wsród nagrodzonych
znalazło się  nasze Koło Przyrodnicze. Nagroda wynosi 5.000zł. Przypominamy, że po raz pierwszy nagrodę
w EkoAktywnych otrzymaliśmy w 2010 roku.Rozmiar: 1045 bajtów


                                      

NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA LAUREATEM III EDYCJI KONKURSU

WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH
"ZIELONA PRACOWNIA 2017"

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni,dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę brano również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.


                                                                      
                                                              

Dotacja przyznana naszej szkole
wyniosła 29 987,00 zł

Rozmiar: 1045 bajtów

                                                                 
                                                

NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA LAUREATEM KONKURSU
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
"ZIELONA PRACOWNIA PROJEKT 2017"


              

                                       

                   Nasza szkoła została wyróżniona w konkursie "Zielona   Pracownia_ Projekt 2017" ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 21 kwietnia 2017r. Pani dyrektor wraz z przedstawicielami uczniów naszej szkoły odebrała z rąk prezesa WFOŚiGW  Pana Anrzeja Pilota nagrodę - mikroskop. W tegorocznej edycji walczyły aż 132 placówki.


Rozmiar: 1045 bajtów
Nasza szkoła bierze udział w programie Lekki Tornister. To ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, 

skierowana do uczniów klas I-III szkół podstawowych i dotycząca profilaktyki wad postawy.
Chcemy zwrócić uwagę nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków oraz przyczynić się do zmniejszenia skali tego problemu w przyszłości.

Jaki mamy w tym cel?

Rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy, zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów
oraz zmniejszenie jego skali w przyszłości, a  co za tym idzie działanie na rzecz prostych i zadowolonych dziecięcych kręgosłupów.

Problem przeciążonych kręgosłupów

Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia – musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce,
 chociaż w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu.

Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.


                                                                                                                                                         

http://www.fundacjarosa.pl/                                                 http://www.fundacjasensoria.pl/                                                  


Rozmiar: 1045 bajtów


W naszej szkole realizowane były następujące projekty:
 ''Wiem, czuję, rozumiem" - wychowanie do wartości
 "Trzymaj formę" w klasa V-VI
oraz "Przyjaciele Zippiego" w młodszych klasach.


Rozmiar: 1045 bajtów

  

Biblioteka szkolna czynna:

  

Poniedziałek 10.45 - 11.45

  

Wtorek 8.10 - 9.05

  

Środa 10.45 - 11.45

  

Czwartek 12.45 - 13.50

  

Piątek 10.45 - 11.45


  
Rozmiar: 1045 bajtówKalendarz szkolny 2018/2019Dzień Nauczyciela
zajęcia i akademia
12.10.2018 (piątek)
Wszystkich Świętych
dzień świąteczny
01.11.2018 (czwartek)
Święto Niepodległości
dzień świąteczny
11.11.2018 (niedziela)
Przerwa świąteczna
Boże Narodzenie i Nowy Rok
24.12.2018 - 01.01.2019
Trzech Króli
dzień świąteczny
06.01.2019 (niedziela)
Ferie zimowe 11.02 - 24.02.2019
Wiosenna przerwa świąteczna
Wielkanoc
18.04 - 23.04.2019
Święto Pracy
dzień świąteczny
01.05.2019 (środa)
Święto Konstytucji 3 Maja
dzień świąteczny
03.05.2019 (piątek)
Boże Ciało
dzień świąteczny
20.06.2019 (czwartek)
Dodatkowe dni wolne 02.11.18, 29.04.19 i 30.04.19
02.05.19 do odpracowania w dniu 15.06.2019
sobota - Piknik Ekologiczny
15.04.19 - egzamin ósmoklasisty - j.polski
16.04.19 - egzamin ósmoklasisty - matematyka
17.04.19 - egzamin ósmoklasisty - języki
Koniec roku szkolnego
21.06.2019 (piątek)

Czas trwania lekcji1 lekcja 8.10 - 8.55
2 lekcja 9.05 - 9.50
3 lekcja 10.00 - 10.45
4 lekcja 10.55 - 11.40
5 lekcja 12.00 - 12.45
6 lekcja 12.55 - 13.40
7 lekcja 13.50 - 14.35
8 lekcja 14.45 - 15.30
9 lekcja 15.40 - 16.25Rozmiar: 1137 bajtów


Plan lekcji dla poszczególnych klas na rok szkolny 2018/2019poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
kl.I - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
plastyka
j.niemiecki

kl.I - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
zajęcia
religia
j.angielski
kl.I - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
j.niemiecki
religia

kl.I - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
zajęcia


kl.I - 8.10
muzyka
zajęcia
zajęcia
j.angielski
j.niemiecki

kl.II - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
plastyka
zajęcia

kl.II - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
j.angielski
religia

kl.II - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
zaj.komp.
religia

kl.II - 8.10
w-f
zajęcia
zajęcia
zajęcia
j.angielski

kl.II - 8.10
muzyka
zajęcia
zajęciakl.III - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
j.niemiecki
zaj.komp.

kl.III - 8.10
j.angielski
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
religia
kl.III - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
religia
j.niemiecki

kl.III - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
zajęcia
j.angielski
kl.III - 8.10
zajęcia
zajęcia
zajęcia
j.niemiecki


kl.IV - 8.10
polski
przyroda
j.niemiecki
historia
w-f
zrzp

kl.IV - 8.10
infor.gr.I
j.angielski
polski
matematyka
g.z wych.
j.niemiecki
w-f
kl.IV - 8.10
polski
matematyka
j.niemiecki
w-f
j.angielski
religia
kl.IV - 8.10
infor.gr.II
polski
przyroda
matemat.
religia
muzyka
technika
kl.IV - 8.10
matematyka
wdż.
w-f
plastyka
polski
j.angielski
kl.V - 8.10
matemat.
polski
geografia
j.angielski
biologia
informatyka
w-f
kl.V - 8.10
religia
matem.
g.z wych.
polski
w-f

kl.V - 8.10
j.niemiecki
polski
matemat.
j.angielski
plastyka
historia
religia
whikjn
kl.V - 8.10
polski
technika
j.niemiecki
j.angielski
matemat.
w-f

kl.V - 8.10
historia
muzyka
j.niemiecki
polski
w-f

kl.VI - 8.10
muzyka
j.angielski
przyroda
matemat.
polski
w-f
z.techn.
kl.VI - 8.10
matemat.
religia
polski
przyroda
zaj.komp.
polski
plastyka
kl.VI - 8.10
polski
j.niemiecki
j.angielski
matemat.
w-f
g.z wych.
whikjn
kl.VI - 8.10
przyroda
j.niemiecki
matemat.
w-f
polski
hist.i społ.
religia
zdwzm
kl.VI - 8.10
polski
j.niemiecki
j.angielski
matemat.
hist.i społ.
w-f
kl.VII - 8.10
j.angielski
geografia
matemat.
polski
geografia
j.niemiecki
biologia
kl.VII - 8.10
chemia
polski
chemia
w-f
j.angielski
biologia
religia
kl.VII - 8.10
religia
polski
w-f
historia
matemat.
g.z wych.
j.angielski
kl.VII - 8.10
muzyka
fizyka
polski
fizyka
w-f
matemat.
informatyka
zdwzm
kl.VII - 8.10
wdż
matemat.
polski
historia
plastyka
j.niemiecki
w-f
kl.VIII - 8.10
biologia
matematyka
j.angielski
geografia
ed.do bez.
polski
j.niemiecki
w-f
kl.VIII - 8.10
polski
chemia
matematyka
chemia
j.niemiecki
w-f
wos
wos
kl.VIII - 8.10
matematyka
religia
polski
g.z wych.
historia
j.angielski
informatyka
dz sem.I
kl.VIII - 8.10
fizyka
zrzb
fizyka
polski
historia
religia
w-f
zdwzm
kl.VIII - 8.10
wdż
polski
matematyka
w-f
j.angielski


Harmonogram zebrań rodzicielskich na rok szkolny 2018/201913 września 2018 (czwartek) kl. I-VIII godz. 17.00
zebranie ogólne godz.17.00
6 listopada 2018 (wtorek) kl. I-III godz. 16.00
kl. IV-VIII godz. 17.00
3 stycznia 2019 (czwartek)
informacje o ocenach proponowanych za I semestr
oraz zebranie ogólne
kl. I-III godz. 16.30
kl. IV-VIII godz. 16.30
5 luty 2019 (wtorek) Dzień konsultacji indywidualnych
kl. I-IV godz. 16.00-18.30
kl.V-VIII w czasie pracy n-li
26 marca 2019 (wtorek)
kl. I-III godz. 17.00
kl. IV-VIII godz. 16.00
9 maja 2019 (czwartek)
informacje o przewidywanych ocenach rocznych
kl. I - III godz. 16.00

kl. IV - VIII godz.17.00

Dyskoteki 2018/2019Andrzejki 28 i 29.11.2018

2 godz.
Zabawa noworoczna 05.02.2019

2 godz.
Dyskoteka wiosenna
II semestr - kl.I-III
II semestr - kl.IV-VIII

po 2 godz.


Wykaz kółek zainteresowań w roku szkolnym 2018/2019RODZAJ ZAJĘĆ KLASA DZIEŃ TYGODNIA CZAS TRWANIA PROWADZĄCY
koło j.niemieckiego

koło biblijne

gry i zabawy

koło teatralne

koło j.angielskiego

koło informatyczne

koło teatralne

koło muzyczne "Dzwoneczki"

koło plastyczne

koło kodowania

SKS

koło przyrodnicze

koło dziennikarskie

koło matematyczne

koło matematyczne

koło j.niemieckiego

gimnastyka korekcyjna

gimnastyka korekcyjna4-8

1-5

1

1-3

1-3 i 4-8
co drugi t.
4-6

4-7

1-3

1-3

3

4-8

3-8

4-8

2-3

4-8

2

1-3

4-8piątek

wtorek

czwartek

poniedziałek

piątek

poniedziałek

wtorek

środa

środa

czwartek

piątek

co 2 wtorek

środa

piątek

wtorek

wtorek

piątek

poniedziałek7 lekcja

8 lekcja

5 lekcja

6 lekcja

7 lekcja

0 lekcja

8 lekcja

6 lekcja

7 lekcja

7 lekcja

8 lekcja

8 lekcja

0 lekcja

5 lekcja

0 lekcja

7 lekcja

9 lekcja

9 lekcjaM. Hetmańczyk

K. Dulska

B. Kaczmarczyk

R. Łozińska

A. Hajt-Jendrysik

B. Kaczmarczyk

U. Wrzos

A. Willert

A. Willert

M. Sobota

T. Pasternak

K. Kuczora

M. Kuś

J. Lipa

J. Lipa

M. Hetmańczyk

T. Pasternak

T. Pasternak

Ważniejsze uroczystości szkolne 2018/2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Pasowanie na ucznia
03.09.2018
Gminny Dzień Edukacji Narodowej
- akademia o godz.9.00
12.10.2018
Dzień Papieski 30.10.2018
Narodowe Święto Niepodległości 100-lecie 09.11.2018
Odwiedziny św. Mikołaja 06.12.2018
Dzień Praw Człowieka i Dziecka
Pasowanie na czytelnika kl.I
31.10.2018
Jasełka 21.12.2018
Zabawa noworoczna ?.01.2019
Dzień Babci i Dziadka 22.01.2019
Dzień Językowy 13.03.2019
Dzień Bezpiecznego Internetu 27.02.2019
Święto Konstytucji 3 Maja 26.04.2019
Dzień Matki i Ojca 27.05.2019
Dzień Dziecka i Sportu 03.06.2019
Dzień Ziemi - piknik ekologiczny 15.06.2019
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
Rozmiar: 1045 bajtów


CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI DLA NASZEJ SZKOŁY

Nasza szkoła została jako jedna z trzech placówek w gminie wyróżniona w ogólnopolskim rankingu "Wiarygodna Szkoła". Ocenie podlegały warunki bezpieczeństwa, wyposażenie i infrastruktura w szkole oraz wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w porównaniu do wyników z powiatu. Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom. Nasza szkoła spełniła powyższe kryteria i otrzymała Certyfikat Wiarygodności.
Rozmiar: 1045 bajtów
ZWYCIĘSTWO SZKOŁY
W KONKURSIE 20 LAT HPRozmiar:W roku 2011 firma HP obchodziła 20-sto lecie istnienia na rynku polskim. Z tej okazji zorganizowano konkurs dla szkół. Konkurs miał na celu zaangażowanie placówek oświatowych w stworzenie projektów interaktywnego nauczania przedmiotów oraz pozyskiwania przez uczniów wiedzy w nowoczesny sposób, pozwalający na samodzielny rozwój.

Spośród prawie 300 nadesłanych zgłoszeń jury wybrało 20 placówek, których prace konkursowe okazały się najlepsze. Nasza szkoła znalazła się w gronie tych laureatów.

Jako zwycięzcy otrzymaliśmy nowoczesną, kompleksowo wyposażoną pracownię informatyczną, złożoną ze specjalnych zestawów do edukacji HP MultiSeat. Wygraliśmy 10 wielofunkcyjnych stanowisk komputerowych oraz terminal, za pomocą którego, nauczyciel może prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimediów oraz na bieżąco koordynować realizację zadań przez każdego ucznia. Ponadto dostaliśmy interaktywne pakiety programów do nauki przedmiotów ścisłych oraz języka angielskiego.

Ufundowana pracownia będzie pomocna w prowadzeniu zajęć oraz rozwijaniu wiedzy i pasji uczniów.


 

Rozmiar: 1007 bajtów

 

                        

WSZYSTKIM SPONSOROM  FESTYNÓW

  

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA !!!

                                                                                                     

Rozmiar: 1007 bajtów