Uczniowie

Samorząd Uczniowski

 


Przew. Samorządu Szkolnego:            Paulina Michalik     
Z-ca
 Przew. Samorządu Szkolnego:     Piotr Opała
Skarbnik :                                           Bartek Prus
                                          

                                          

   Opiekun: mgr Tomasz Pasternak                                                                                                                                                                                                                                            

W  miesiącu wrześniu odbył się wybór  Rady Samorządu Uczniowskiego. Zadania  samorządu zostały określone w planie pracy na rok 2020/2021.
W bieżącym roku planujemy, prowadzić  losowanie "Szczęśliwego numerka", konkurs czystości klas
oraz konkursy plastyczne. 

W maju  zostanie przeprowadzony konkurs na "Najsympatyczniejszą dziewczynę szkoły"  i "Najsympatyczniejszego chłopaka szkoły". 
Jak co roku roznoszona będzie "Poczta walentynkowa". Ponadto Samorząd weźmie udział we wszystkich akcjach na rzecz dzieci chorych
i potrzebujących
m. in w akcji "Góra Grosza". Przeprowadzona zostanie zbiórka makulatury oraz nakrętek.
Na  korytarzu przygotowana jest gazetka "Samorząd Uczniowski", gdzie zamieszczane są wiadomości samorządowe i  wydarzenia szkolne. 
Została wybrana Szkolna Rada Wolontariatu oraz  określono zadania na nowy rok szkolny.


SZKOLNA RADA WOLONTARIATU
Przewodnicząca -  Wiktoria Wilczek
Z-cy Przewod.    -  Kinga Gerlich i Arkadiusz Nowakowski


   A     K     T      U     A      L      N       O       Ś       C       I

Wrzesień

                                                                                                                                                                                              
    rozpoczęliśmy kolejną turę zbiórki nakrętek i kasztanów

Wybrana została Szkolna Rada Wolontariatu.            


                                        
Sprzedaż kalendarzyków na rzecz fundacji "Pomóż i Ty"
 30 września obchodziliśmy  Dzień Chłopaka, jak zawsze odbył się na słodko.

                                                                                                                          

Prowadzony jest konkurs czystości klas.


                                                                              Październik, listopad, grudzień


Od 23 października uczymy sie znowu zdalnie.  

W lisopadzie wzięliśmy udział w akcji "Szkoła pamięta"

  W grudniu braliśmy udział w akcji" Razem na Święta"                       
                                                         

                                 Styczeń  

Chcecie działać? Macie trochę  czasu?

         
                                                                         


   
   Czym jest e-wolontariat?     

E-wolontariat to wyjątkowa możliwość zaangażowania się w działalność charytatywną na szeroką skalę 

E-wolontariat to możliwość współtworzenia inicjatyw i przedsięwzięć prospołecznych o zasięgu ogólnopolskim

E-wolontariat to możliwość zdobycia doświadczenia i nowych umiejętności bez wychodzenia z domu

E-wolontariat to okazja nawiązania nowych znajomości z wolontariuszami z całej Polski                                     

Jak zostać e-wolontariuszem?

                                                                                                 

                          Jakie są korzyści z bycia e-wolontariuszem?