Z KART HISTORII.....

 

Czekanów leży 8 km na północ od Gliwic, niedaleko Mikulczyc, na trasie Gliwice -Tarnowskie Góry. Trudno o dokładne ustalenie początków wsi, istniała już w XIII wieku. Z kroniki wiadomo, że należała do parafii ziemięcickiej choć bardziej była związana z Szałszą. W 1305 roku wymieniano wieś jako Czccanów, w 1679 roku jako Czekanow, potem Czakanów, zaś w 1936 roku w ramach wielkiej akcji zmiany nazw - Schakanau.

  Młyn                                                                                                                                                             Stary  budynek 

Około połowy XIX wieku wieś liczyła około 7 chłopów, 10 zagrodników oraz 2  chałupników. Był też młynarz oraz 25 komorników zatrudnionych głównie w pobliskich kopalniach i hutach. Ci ostatni przeszli do pracy w przemyśle, po likwidacji w 1855 roku powinności pańszczyźnianych. W 1878 roku właściciel Czekanowa von Raczek zbudował tu od strony południowo-wschodniej okazały, dwupiętrowy zamek w stylu późnego renesansu z narożnymi wieżyczkami.   Od niepamiętnych czasów w środku wsi przy drodze stała kapliczka kryta gontami, która została rozbudowana w 1892 roku i pokryta łupkiem. Poświęcona była św. Niepomucenowi.

                                                               

   Jeżeli chodzi o nauczanie, to Czekanów od dawna był związany z Szałszą. To właśnie tam - w Szałszy - wybudowano szkołę w roku 1865,w której naukę pobierały dzieci zarówno z Szałszy jak i z Czekanowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Dawny budynek szkoły

W szkole pracował tylko jeden nauczyciel, który nauczał języka ojczystego jak też matematyki i gimnastyki. Na przełomie XIX i XX stulecia wybudowano szkołę w Czekanowie. Była to szkoła podstawowa, która posiadała 4 klasy, a na piętrze było mieszkanie dla woźnego. Budynek szkolny w czasie wojny  uległ zniszczeniu, dlatego 2 lata po zakończeniu II wojny światowej tj. w 1947 r. zaczęto odbudowywać szkołę. Pracę tą zakończono 2 lata później, a dzieci w czasie remontu  pobierały naukę w zamku w Czekanowie.
       Od roku 1949, gdy zakończono pracę przy szkole, wygląd budynku nie zmienił się aż do czasów obecnych. W roku 1999 przeprowadzono reformę szkolnictwa, która wprowadziła 6-klasowe szkoły podstawowe i taka też znajduje się obecnie w Czekanowie. Uczęszczają do niej uczniowie nie tylko  z Czekanowa, ale również z Szałszy i z Świętoszowic.       

                                 

                                                                                           
Budowa boiska w roku szkolnym 2009/2010

Rozmiar:

Tak było na początku


Rozmiar:

Pojawił się sprzęt ciężki


Rozmiar:

Zakładanie drenaży


Rozmiar:

Już widać kształt boiska


Rozmiar:

Projektowanie ogrodzenia


Rozmiar:

Prace budowlane dobiegają końca