Sprawozdanie z działalności Klubu w 2012 r.
 
sprawozd_2012_str_01
sprawozd_2012_str_02
sprawozd_2012_str_03
sprawozd_2012_str_04
sprawozd_2012_str_05
sprawozd_2012_str_06
sprawozd_2012_str_07
sprawozd_2012_08