Działalność naszego Klubu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Gminy Zbrosławice, która finansuje naszą działalność od 2012 r.

W minionych latach uzyskaliśmy dofinansowanie z Gminy Zbrosławice w wysokości:

- w 2012 r.:   5.000,- zł

- w 2013 r.:   7.500,- zł

- w 2014 r.: 10.000,- zł
       Razem: 22.500,- zł  

Dziękujemy ! ! !