Witamy na stronie Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "FLORIAN" Czekanów.

Klub organizuje pozalekcyjne życie sportowe uczniów poprzez prowadzenie zajęć treningowych i udział w zawodach sportowych. W ten sposób chce kształtować pozytywne cechy charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.

Nasz Klub powstał w 2011 r. Inicjatorem jego założenia był radny Gminy Zbrosławice, pan Joachim Pieczka. Dzięki życzliwemu wsparciu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czekanowie, pani Katarzyny Kuczory, klub korzysta z infrastruktury i pomieszczeń szkolnych, w których ma swoją siedzibę.

Klub działa w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 Ustawy o kulturze fizycznej i jest wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, prowadzonej przez Starostę Tarnogórskiego.