Siedziba i adres korespondencyjny:

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "FLORIAN"

ul. Szkolna 26

42-677 Czekanów


e-mail: klub.florian@wp.pl


Można się również kontaktować z członkami zarządu:

Prezes Zarządu:

Janusz Głowania - sprawy sportowe

Skarbnik:

Małgorzata Sobota - składki (30,- zł/rok), itp.

Sekretarz:

Leszek Sobota - wszelkie sprawy papierkowe (umowy, wnioski o dotacje, sprawozdania, itp.)